[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest yield"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | Ć | Č | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | Z | Ž
Number of items at this level: 103.

A

Marko Accetto (1979) Obnova, rast in razvoj sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Zbornik gozdarstva in lesarstva (17,2). pp. 247-350. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny and Andrej Piltaver (2003) The first list of macrofungi from the wider area of the Šalek vally. Zbornik gozdarstva in lesarstva (72). pp. 83-120. ISSN 0351-3114

Evgenij Azarov (1988) The width growth and ice-break influence on beech and oak coppices. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 39-52. ISSN 0351-3114

Evgenij Azarov (1988) Višinska rast panjevske bukve in hrasta na Brkinih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 179-194. ISSN 0351-3114

B

Janez Božič (1972) Raziskave in izračunanje soodnosnosti med volumenskim prirastkom drevesa, koreninskim pletežem in tlemi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Miran Brinar (1973) Die-back of silver-fir and its increment abnormalities compared with the development of spruce growing together. Zbornik gozdarstva in lesarstva (1). pp. 49-76. ISSN 0351-3114

Miran Brinar (1968) Vpliv ionizirajočega žarčenja na vitalnost in na rastnost nekaterih smrekovih varietet in ekotipov. Zbornik (6). pp. 1-26. ISSN 0350-0187

Miran Brinar (1973) omparative testing of Silver fir provenances concerning some physiological characteristics in connection with the decline of Fir in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (12). pp. 87-140. ISSN 0351-3114

C

Anton Cedilnik (1991) Aproksimacija rastnih funkcij s kubičnimi zlepki. Zbornik gozdarstva in lesarstva (37). pp. 117-123. ISSN 0351-3114

Anton Cedilnik (1991) Extreme correlations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 257-273. ISSN 0351-3114

Ć

Milun Ćirjaković (1981) Orah - jedna od od najperspektivnijih kultura za neposrednu biološku rekultivaciju laporovitih rudarskih odlagališta. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 319-328. ISSN 0351-3114

Č

Matjaž Čater (2010) Osmotic component of water potential and stress adaption of adult Pedunculate oaks (Quercus robur L.) in stands with different tree density. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). pp. 33-38. ISSN 0351-3114

Martin Čokl (1962) Primerjava metod za ugotavljanje prirastka. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1965) Rast zelene duglazije v Sloveniji. Zbornik (4). pp. 139-185. ISSN 0350-0187

Martin Čokl (1977) Racionalizacija urejanja višinskih gozdov na Pohorju. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve na Pokljuki po meritvah v letih 1959/60. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1962) Raziskovalne ploskve na Rakovcu in v Ločniku po meritvah v letih 1949 - 1961. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Martin Čokl (1967) Boniteta gozdnih rastišč na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1968) Obhodnja v enodobnih smrekovih gozdovih ter vpliv ekonomsko-tehničnih pogojev nanjo. Other. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve v prebiralnih gozdovih na Snežniku v razdobju 1949-1960. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve v prebiralnih gozdovih Kočevske in Notranjske v razdobju 1947-1960. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1961) Raziskovalne ploskve na Jelovici po meritvah v letih 1948-1960. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl Poraščeni pašniki v Cerkniško - Loški dolini: predhodna inventarizacija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Katarina Čufar and Micha Beuting and Michael Grabner (2010) Dendrochronological dating of two violins from private collections in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 75-84. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Tom Levanič and Anton Velušček (1999) Dendrochronological investigations in the pile dwelling Parte - Iščica, Ljubljana moor, Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). pp. 165-188. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Dušan Strgar and Maks Merela and Robert Brus (2013) Wood in the Ban's house at Artiče, Slovenia, as a historical archive. Acta Silvae et Ligni (101). pp. 33-44. ISSN 2335-3112

D

Igor Dakskobler and Aleksander Marinšek (2009) A review of silver fir sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). pp. 43-54. ISSN 0351-3114

E

Lado Eleršek (1983) The effects of the summer fertilization of Spruce plants in forest nurseries. Zbornik gozdarstva in lesarstva (22). pp. 79-123. ISSN 0351-3114

Lado Eleršek (1977) Rastne lastnosti robinije in gojitveno tehnične smernice za pridobivanje drogov v intenzivnih nasadih. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti Ljubljana , Ljubljana.

Lado Eleršek and Igor Jerman (1988) The significance of selection and vegetative propagation for breeding of fast - growing spruce plants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

Lado Eleršek and Milan Piskernik (1986) Heigh-growth of young Spruce - plantation influenced by site. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). pp. 17-30. ISSN 0351-3114

F

Mitja Ferlan and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin (1991) Vpliv onesnaževanja ozračja na rastnost odraslih smrekovih sestojev - metoda kvantificiranja ogroženosti fizioloških funkcij gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 97-124. ISSN 0351-3114

G

Jožica Gričar and Katarina Čufar (2004) Secondary Cell Wall Formation and Lignification of Latewood Tracheids near Cambium in Silver Fir (Abies alba) during Dormant Period. Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji . pp. 137-143.

H

Polona Hafner and Tom Levanič (2009) Stable carbon isotopes in Norwey spruce (Picea abies (L.) Karst.) tree rings at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). pp. 43-52. ISSN 0351-3114

Polona Hafner and Tom Levanič (2008) The influence of climate on tree-ring maximum latewood density in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) at two sites in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

David Hladnik (2004) Assessing spatial structure in the beech and silver fir forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 165-186. ISSN 0351-3114

David Hladnik (1991) Spremljanje razvoja sestojev in časovna dinamika propadanja dreves v jelovo-bukovem gozdu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 55-96. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Milan Hočevar (1989) Izboljšanje učinkovitosti in informacijske vsebine gozdne inventure s stratificiranim vzorčenjem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 5-20. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Milan Kobal (2012) Estimating the accuracy of volume tables and volume equations for silver fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (98). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Janez Zafran (1996) The quality of spatial data and information on the Slovenian forest landscapes. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 175-192. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Laura Žižek Kulovec (2012) Forest area assessment in the Slovenian forest inventory design. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 31-42. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Laura Žižek Kulovec (2014) Consistency of stand density estimates and their variability in forest inventories in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 1-14. ISSN 2335-3112

Milan Hočevar (1989) Razvoj in uporaba inventurne vzročne metode 2x6-dreves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (34). pp. 21-50. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1991) Značilnosti celostne gozdne inventure v sistemu sonaravnega upravljanja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 41-54. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1996) Ensuring information quality of forest inventory data. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 193-207. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and David Hladnik (1988) Integral forest inventory for forest planning and management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (31). pp. 93-120. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and Gal Kušar and Tomaž Cunder (2004) Monitoring and analysis of spontaneous afforestation of Karst landscape in GIS environment. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). pp. 21-52. ISSN 0351-3114

J

Anže Japelj and Milan Hočevar (2008) Information gap analysis of the Slovenian forest inventory data in the light of MCPFE requirements. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). pp. 55-68. ISSN 0351-3114

Jernej Jevšenak and Tom Levanič (2015) Pedunculate oak's (Quercus robur L.) conductive elements size dependence on temperature at two Querco-carpinetum sites in Slovenia. Acta Silvae et Ligni . ISSN 2335-3112

K

Aleš Kadunc and Marijan Kotar (2005) Structure of highquality beech stands with regard to their volume and value, and their increment in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). pp. 69-96. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler and Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Detection and prediction of spontaneus afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 277-308. ISSN 0351-3114

Igor Kopše and Milan Hočevar (2001) Acquiring of spatial data in forestry with GPS. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 5-31. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1989) Prirastoslovnik kazalci rasti in razvoja bukovih gozdov v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 59-80. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1996) Knowledge of site wood productivity as a prime requirement for right decisions in forest management. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 221-231. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1985) The link-up of production capacity of a stand and its density. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 107-126. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1993) Določanje načina razmestitve dreves v optimalni razvojni fazi gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 121-153. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1984) Increment analysis as an expedient for the forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (24). pp. 83-102. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (2009) Control sampling method in Slovenia - history, characteristics and use. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Skudnik and Anže Japelj and Špela Planinšek and Saša Vochl and Franc Batič and Damijana Kastelec and Dušan Jurc and Maja Jurc and Primož Simončič and Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Hojka Kraigher and Tine Grebenc (2015) EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. In: Euforia: The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia.

Janez Krč (1999) Analysis of forest quantities and species composition alterations using two different methods with comparision. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 211-236. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Jurij Diaci (2001) Priority estimationion for tending of young forest stands using the multi criteria evaluation method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 59-81. ISSN 0351-3114

Gal Kušar and David Hladnik and Milan Hočevar (2013) The reliability of volume functions based on spruce tree species in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 43-54. ISSN 2335-3112

Gal Kušar and Milan Hočevar (2006) Reliability of growing stock estimation using tariffs in case of a spruce treein forest with varied micro site conditions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 81-96. ISSN 0351-3114

Gal Kušar and Milan Hočevar (2000) Phototrerrestrial inventory method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 117-148. ISSN 0351-3114

Gal Kušar and Anže Japelj and Mitja Skudnik and Špela Planinšek and Andreja Ferreira and Jure Žlogar and Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon Life+ : 1. mejnik. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

L

Tom Levanič (2005) Larch (Larix decidua Mill.) chronology for the Southeastern Alp. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). pp. 39-70. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (1997) Growth depression of silver fir (Abies alba Mill.) in the Dinaric phytogeographic region between 1960-1995. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). pp. 137-164. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (1993) Effects of hidromelioration on diameter growth and increment of black alder, ash and oak in Slovene Prekmurje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 7-65. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Katarina Čufar (1998) The chronology of the silver fir (Abies alba Mill.) from Pohorje, Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 135-149. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Katarina Čufar (1995) Comparision of standard chronologies of silver fir (Abies alba Mill.) in Dinaric phytogeografical region in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). pp. 131-144. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Risto Jalkanen and Jožica Gričar and M Gagen and Primož Oven (2006) Uporabnost različnih rastnih parametrov navadne smreke (Picea abies (L.) Karst.) za študij odziva dreves na klimo. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). pp. 97-109. ISSN 0351-3114

Tom Levanič and Primož Oven (2002) Prirastne in anatomske značilnosti rdečega bora (Pinus sylvestris L.), izpostavljenega solem za posipanje cestišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 237-258. ISSN 0351-3114

Marjan Lipoglavšek (1975) Vpliv časovnega spreminjanja vlažnosti drobnega bukovega lesa na merjenje po teži. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

M

Maria C Manetti and Emilio Amorini and Andrea Cutini (2002) Alternative silvicultural options for chestnut coppice stands: evaluation of sustainability by silvicultural and ecological indicators. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 77-96. ISSN 0351-3114

Nate G. McDowell and Tom Levanič (2014) Causes, consequences, and the future of forest mortality due to climate change. Acta Silvae et Ligni (103). pp. 61-66. ISSN 2335-3112

Dušan Mlinšek (1973) The quality of scotch pine (Pinus silvestris L.) in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 145-167. ISSN 0351-3114

Dušan Mlinšek and Marko Accetto (1977) Obnova, rast in razvoj naravnih sestojev črnega bora (Pinus nigra Arnold.) na dolomitsko-apnenčastih rastiščih zahodne Bosne. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Ivan Možina (1970) Raziskovanje tehnoloških lastnosti bukovine v zvezi z uporabo metode selekcije in tehnike gojenja. Technical Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

O

Primož Oven (1998) Response of tissues of trees to wounding and infection. 1, Living bark. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). pp. 113-133. ISSN 0351-3114

P

Simon Poljanšek (2015) Stres dreves v mestnem okolju. Technical Book. Silva Slovenica , Ljubljana.

Simon Poljanšek and Dalibor Ballian and Tom Levanič (2015) Needle shedding, radial and height growth of Black pine (Pinus nigra arnold) trees, growing on less stressed, dolomite site in Bosnia and Herzegovina. In: TRACE 2015.

Simon Poljanšek and A. Ceglar and Tom Levanič (2013) Long-term summer sunshine/moisture stress reconstruction from tree-ring widths from Bosnia and Herzegovina. Climate of the Past, 9 (1). pp. 27-40. ISSN 1814-9332

Simon Poljanšek and Špela Jagodic and Tom Levanič (2010) Comparison of two programs for standardisation of time-series data in dendrochronology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). pp. 11-22. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek and Tom Levanič (2015) Overview of dendroclimatilogical studies in the Balkan peninsula. Agriculture & Forestry, 61 (4).

Simon Poljanšek and Tom Levanič and Stjepan Mikac (2015) Dendroclimatological investigation of Black pine trees (Pinus nigra a.) from hilly coastal area of Croatia. In: TRACE 2015.

Simon Poljanšek and Primož Oven and Risto Jalkanen and Tom Levanič Needle trace method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Vladimir Puhek (1996) Possibilities of rationalisation and better quality of tree height mensuration using laser for measuring length. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 209-219. ISSN 0351-3114

Vladimir Puhek (1993) Preizkus veljavnosti metod razmika za ocenjevanje gostote in temeljnice sestojev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). pp. 155-198. ISSN 0351-3114

R

Dušan Robič (1973) Connection between juvenile growth and stem shape of Scotch pine (Pinus silvestris L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 11 (2). pp. 185-198. ISSN 0351-3114

S

Franjo Sgerm (1977) Vpliv presvetlitve na dinamiko priraščanja gospodarsko pomembnih drevesnih vrst Slovenije. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Ferlan and Tom Levanič and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Marko Kovač (2013) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2012 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2012 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič (2011) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2010 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2010 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Ferlan and Marko Kovač and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Špela Planinšek and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Jure Žlogar and Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Marko Kovač and Tom Levanič and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra (2014) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2013 : [vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2013 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009)]. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Daniela Stojanova and Robert Krajnc and Špela Jagodic and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Daniela Stojanova and Robert Krajnc and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Nikica Ogris and Tom Levanič and Matjaž Čater and Daniela Stojanova and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Tinca Brišnik and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač and Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej and Lado Kutnar and Mihej Urbančič (1996) Choice and preparation of an area for integrated monitoring of the effects of air pollution on ecosystems in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 161-186. ISSN 0351-3114

Z

Marjan Zupančič (1979) Priraščanje smreke v visokokrškem mrazišču Smrekova draga. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 17 (2). pp. 467-482. ISSN 0351-3114

Ž

Laura Žižek Kulovec and Špela Planinšek and Mitja Skudnik and David Hladnik and Milan Kobal and Gašper Okršlar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2013) Zaključno poročilo naloge Javna okoljska služba 2012. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:31 CEST.