[Sci Vie logo]

Items where Subject is "FORESTRY > forest politics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Monograph | Other
Number of items at this level: 79.

Article

Boštjan Anko (1991) Posegi v gozdni prostor v obdobju 1986-1990. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 185-197. ISSN 0351-3114

Peter Bachman (2001) Nova zasnova gozdarskega načrtovanja v Švici. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 187-201. ISSN 0351-3114

Inacio Bintchende (1996) The role of forester's work in the foundation of African nature parks and reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 125-142. ISSN 0351-3114

Hubert Dolinšek (1987) The professional code of ethnics in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 97-103. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin and Nike Krajnc and Lado Kutnar and Matjaž Čater (1999) Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). pp. 237-279. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2006) The role of the forest in sustainable development of the upper Gorenjska region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). pp. 91-100. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2000) Methodology for the assessment of the impacts of encroachment upon forest and forest landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 171-207. ISSN 0351-3114

Petra Grošelj and Lidija Zadnik Stirn and Gregor Danev and Darij Krajčič (2013) Ranking strategic and operative goals for sustainable development of Pohorje, Slovenia. Acta Silvae et Ligni (100). pp. 47-55. ISSN 2335-3112

Katarina Groznik (1996) Conflicts in the forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 219-247. ISSN 0351-3114

Donald G. Hodges (2014) The role of economics in forest planning and policy evaluation in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (104). pp. 25-34. ISSN 2335-3112

Slavka Kavčič (1991) Stroški gospodarjenja za splošno koristne funkcije gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 235-244. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler and Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Detection and prediction of spontaneus afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 277-308. ISSN 0351-3114

Drago Kocjančič (1981) O nalogah kmetijskih zemljiških skupnosti. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 21-28. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Janez Krč (1994) Relations among the forest functions due to the limitation in forest operations. Zbornik gozdarstva in lesarstva (45). pp. 115-189. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (1988) Spatial informatics in forestry and its perspective. Zbornik gozdarstva in lesarstva (32). pp. 161-178. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (2001) Some trends of state forest management and the economic power of concession holders. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 33-58. ISSN 0351-3114

Janez Krč (1999) The influence of a road on increasing the forest yield according to a computer model calculation. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). pp. 121-139. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Iztok Winkler (2004) Determination of increased forest value in denationalization procedures. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). pp. 125-139. ISSN 0351-3114

Jože Kropivšek and Cene Šubic and Leon Oblak (2009) Entrepreneurship in wood economy and a proposition for an entrepreneurial model. Zbornik gozdarstva in lesarstva (90). pp. 67-78. ISSN 0351-3114

Tone Lesnik and Katarina Groznik (1996) The role of public relations in high-quality forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 111-124. ISSN 0351-3114

Brina Malnar and Milan Šinko (2000) Attitudes on forests in a Slovenian public opinion survey in 1998. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 149-169. ISSN 0351-3114

Dragutin Pičman and Tibor Pentek (1996) Protipožarne gozdne ceste na območju gozdnega gospodarstva Buzet. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 187-203. ISSN 0351-3114

Rudolf Pipan (1967) Nastanek in premagovanje notranjih protislovij na področju urejanja gozdov. Zbornik (5). pp. 121-151. ISSN 0350-0187

Janez Pirnat (1991) Nekateri krajinsko ekološki vidiki prosto rastočih dreves v agrarni krajini - nekatere vloge teh dreves v agrarni krajini. Zbornik gozdarstva in lesarstva (38). pp. 161-184. ISSN 0351-3114

Marko Pleško (1981) Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter njegov prispevek k ohranjanju, izboljšanju in varstvu plodnih zemljišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 13-20. ISSN 0351-3114

Lojze Senegačnik (1981) Kmetijska zemljiška zakonodaja v SR Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19 (1). pp. 3-10. ISSN 0351-3114

Igor Smolej and Lado Kutnar and Mihej Urbančič (1996) Choice and preparation of an area for integrated monitoring of the effects of air pollution on ecosystems in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). pp. 161-186. ISSN 0351-3114

Milan Šinko (1996) The quality of social relationships and role of forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 77-88. ISSN 0351-3114

Milan Šinko (2014) Vključenost gozdarstva v Strategijo pametne specializacije in v programiranje Evropske hokezijske politike 2014-2020. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . pp. 5-7. ISSN 0353-6025

Milan Šinko and Iztok Winkler (1998) The concept of national forest programmes and comparisons with the forest development programme in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (56). pp. 87-114. ISSN 0351-3114

Bojan Vomer (1996) The role and efficiency of forestry supervision in ensuring high-quality forest work. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 99-110. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1989) Nastanek in razvoj kmečke gozdne posesti v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (33). pp. 153-184. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1996) Social mechanisms for ensuring work quality in the forest work and in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (50). pp. 89-97. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1995) The features and special characteristics of forest property. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). pp. 181-210. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1998) Lease of forests and concession for performing work in state forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). pp. 207-233. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1976) Present situation and basic problems in private forest management in SR Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 14 (2). pp. 123-154. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1983) Basic characteristics and the past development of the common management of public and private forests in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (23). pp. 200-234. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1987) Basic characteristics of reciprocal links and discordance between users of the forest and the forest space. Zbornik gozdarstva in lesarstva (30). pp. 35-47. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Special social interest in forest management in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1992) Družbeni in ekonomski vidiki mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (40). pp. 99-122. ISSN 0351-3114

Monograph

Gregor Božič and Vlado Bratkovič and Igor Köveš (2015) Strokovne osnove za osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič and Mitja Černela and Christian Doczekal and Mitja Ferlan and Andreja Ferreira and Melita Hrenko and Igor Köveš and Aleksander Marinšek and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Rok Sunko and Richard Zweiler and Peter Železnik and Vlado Bratkovič (2015) Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) Bela knjiga. Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljih virov energije. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Katalin Bödi and Christian Doczekal and Philipp Novakovits and Richard Zweiler and Gregor Božič and Lilijana Grnjak and Blaž Sunko and Rok Sunko (2015) White book. Richtlinien für die Vorbereitung der grenzübergreifenden Entwicklungspolitik auf dem Gebiet der erneuerbaren Energiequellen. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Lojze Čampa and Tomaž Štefe (1990) Primerjava slovenskega javnega mnenja o propadanju gozdov v letu 1990 z letom 1987. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa and Ivan Žonta (1990) Naravni viri kot razvojni dejavnik in varstvo okolja. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Martin Čokl (1966) Gospodarska zrelost smrekovih sestojev na Pokljuki. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl (1956) Gospodarska enota Blegaš: gospodarski načrt za dobo od 1. I. 1954 do 31. XII. 1963. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Bogdan Ditrich and Vladimir Brezar and Alojz Kiauta and Gregorič Fedor (1967) Program srednjeronega razvoja podjetja Imont Dravograd. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira and Špela Planinšek (2016) GoForMura: upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Jože Fras and Mario Kocijančič and Pavle Kumer and Ivan Rozman and Janko Sušnik and Jernej Ude and Iztok Winkler (1972) Beneficirana delovna doba gozdnega delavca v neposredni gozdni proizvodnji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Lojze Funkl (1971) Srednjeročni program razvoja raziskovalne dejavnosti na področju gozdnega in lesnega gospodarstva SR Slovenije (1971 - 1975). Ocena institucinalne baze raziskovalnega dela na področju gozdnega in lesnega gospodarstva v Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Lojze Kiauta (1962) Organizacija ekonomskih enot v gozdarstvu. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2007) Green electricity production by farmers. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Vid Mikulič (1980) Popis gozdov. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za lokalno cesto 3613 Črni potok - Žurge. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra and Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za cestno povezavo naselja Vici na R-373/1364 Trava - Čabar. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Penca and Janez Jerman and Niko Zalokar and Marijan Gabrič and Jože Kotar (1960) Elaborat o surovinski osnovi za bazensko lesno industrijo v Sevnici IX. Posavskega gozdno gospodarskega področja. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Tine Premrl (2014) Predlogi in pripombe na "Predlog zakona o agrarnih skupnostih". Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franjo Sevnik (1963) Gozdnogospodarska in lesnogospodarska območja Slovenije. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Lado Kutnar and Marko Kovač and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra (2011) Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Lado Kutnar and Marko Kovač and Mitja Skudnik and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Tom Levanič and Andrej Verlič (2011) Raziskovalna ploskev Brdo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik and Marko Kovač (2011) Popis poškodovanosti gozdov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej (1981) Prenovitev gozdarskega muzeja v Bistri. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole and Ivan Žonta (1982) Navodila za izdelavo vrednotenja gozdnega prostora: predlog planske opredelitve gozdnega prostora /za potrebe prostorskega vidika družbenih planov/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Špela Ščap and Mitja Piškur and Matevž Triplat and Jaka Klun and Peter Prislan and Tine Premrl and Nike Krajnc and Andrej Breznikar and Mateja Cojzer and Živan Veselič and Jurij Beguš (2014) Regional profile of wood mobilisation challenges: Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Štefe and Lojze Čampa (1988) Slovensko javno mnenje in propadanje gozdov. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Andrej Verlič (2016) Urban forests for resilient cities: book of abstracts of 19th European Forum on Urban Forestry (EFUF 2016), May 31 - June 4, 2016, Ljubljana and Celje, Slovenia. Other. Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projektne naloge : po pogodbi štev. 2330-12-85-004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Iztok Winkler (1989) Razvojne možnosti gozdarstva v srednjeročnem obdobju 1991-1995. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Iztok Winkler and Jože Ajdič and Ivan Božič and Franc Dobnik and Franc Firšt and Anton Gregorič and Peter Lakota and Teodor Oršanič and Zdenko Otrin and Franc Pečnik (1971) Vrednost delovne ure v gozdni proizvodnji Slovenije leta 1971. Project Report. Biotehniška fakulteta, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Iztok Winkler and Tugomir Cajnko and Mitja Černe (1969) Prispevek k presoji dosedanjega poteka skupnega gospodarjenja z družbenimi in zasebnimi gozdovi. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Marja Zorn (1984) Slovenska gozdarska knjižnično-informacijsko-dokumentacijska mreža. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani , Ljubljana.

Marjan Zupančič (1990) Pionirske drevesne vrste in njihov gozdnogojitveni pomen. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Žgajnar (1990) Poskus ovrednotenja škode zaradi vetroloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Daniel Žlindra (2011) Laboratorij za gozdno ekologijo. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Žonta and Nataša Kovačević (1979) Izveštaj o istraživačkom radu eproblem napuštanja poljoprivrednih zemljišta u SR Sloveniji: planiranje korištenja zemljišta na primeru Alpskog Posočja /teritoria opštine Tolmin/. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Other

GIS Gozdarski inštitut Slovenije (2009) Javna gozdarska služba v letu 2008. Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

This list was generated on Thu. 18. Apr. 2024 02:23:35 CEST.