[Sci Vie logo]

Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | E | G | H | J | K | M | P | R | S | W | Z | Ž
Number of items: 31.

A

Marko Accetto (1985) Vpliv rastlinojede divjadi na jelendolske gozdove v Karavankah: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Boštjan Anko (1985) Prospects of our development in the field of generally benefical forest functions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Boštjan Anko (1985) Energijska bilanca celka. Project Report. Univerza Edvarda Kardelja, VTOZD Gozdarstvo Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Marjan Zupančič (1985) Problematika paše v gozdu v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

B

Janez Božič (1985) Več lesa z intenziviranjem gozdne proizvodnje v Sloveniji: nasadne oblike in intenzivnostni načini pridelave lesa zunaj gozda. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Marjana Pavle and Lojze Žgajnar (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, proučevanje bioekološko vrednotenje semenskih sestojev. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Č

Lojze Čampa (1985) Strokovne osnove za pripravo planov občin spominskega območja Žumberak-Gorjanci: karte. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1985) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.e. Mežakla. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

E

Lado Eleršek (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, Šifra 404, raziskave pridelovanja kakovostnih sadik terizdelava kriterijev za določanje kakovosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

G

Franc Gašperšič (1985) Creativity in forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 31-43. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1985) The ways of transformation and modernization of forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 45-62. ISSN 0351-3114

H

Milan Hočevar (1985) The elements of rational, large area photography of the condition of forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 75-91. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1985) The variability of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Yugoslavia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 63-73. ISSN 0351-3114

J

Milan Juvančič and Ivan Žonta (1985) Stanje in možni načini izdelave gozdarskih načrtov in kart v SR Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

K

Slavka Kavčič (1985) Problems at operations efficiency survey in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 93-106. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1985) The link-up of production capacity of a stand and its density. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 107-126. ISSN 0351-3114

Anton Kralj (1985) Možnost uporabe računalniških modelov pri načrtovanju in planiranju v gozdnem prostoru: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Anton Kralj and Marko Kovač and Ivan Žonta (1985) Digitalna interpretacija slovenskega prostora: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

M

Vid Mikulič (1985) Površine, lesna zaloga, prirastek in etat po gozdnih gospodarstvih: predstavitev podatkov popisa gozdov 1980. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

P

Milan Piskernik (1985) lovenia and Germany possess the same microrelief forest plant communities on non-carbonatic substrata. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 127-134. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1985) Developmental trends of forest stands in the Slovene territory. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

R

Edvard Rebula (1985) Wood skidding with tractors in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 135-147. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (1985) Some problems of natural regeneration in man-made spruce forest of upper mountain belt in Pohorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 149-159. ISSN 0351-3114

S

Igor Smolej (1985) Učinek predvidenega hidroenergetskega sistema na reki Savi na gozd - opredelitev problema. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1985) Priprava enotnih kartografskih informacij o naravnih razmerah v gozdnem prostoru SR Slovenije: I. faza: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

W

Iztok Winkler (1985) Professor doctor Dušan Mlinšek's sixtieth anniversary. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 9-11. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Bibliografija Mlinškovih strokovnih in znanstvenih del. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 15-18. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Special social interest in forest management in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Z

Marjan Zupančič and Dušan Mlinšek and Janko Kalan and Jana Lebez and Hojka Kraigher (1985) Korenine gozdnih dreves in njihov pomen v gozdnem ekosistemu: raziskovalna naloga. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ž

Ivan Žonta (1985) Razvoj in urejanje vasi na Slovenskem: poselitev v gozdnem prostoru. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1985) Oblikovne prvine urbanistične zasnove v dolgoročnem planu mesta Ljubljane. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:22 CEST.