[Sci Vie logo]

Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph
Number of items: 31.

Article

Boštjan Anko (1985) Prospects of our development in the field of generally benefical forest functions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1985) Creativity in forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 31-43. ISSN 0351-3114

Franc Gašperšič (1985) The ways of transformation and modernization of forest management planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 45-62. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar (1985) The elements of rational, large area photography of the condition of forest stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 75-91. ISSN 0351-3114

Sonja Horvat-Marolt (1985) The variability of Silver Fir (Abies alba Mill.) in Yugoslavia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 63-73. ISSN 0351-3114

Slavka Kavčič (1985) Problems at operations efficiency survey in forestry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 93-106. ISSN 0351-3114

Marijan Kotar (1985) The link-up of production capacity of a stand and its density. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 107-126. ISSN 0351-3114

Milan Piskernik (1985) lovenia and Germany possess the same microrelief forest plant communities on non-carbonatic substrata. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 127-134. ISSN 0351-3114

Edvard Rebula (1985) Wood skidding with tractors in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 135-147. ISSN 0351-3114

Dušan Robič (1985) Some problems of natural regeneration in man-made spruce forest of upper mountain belt in Pohorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 149-159. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Professor doctor Dušan Mlinšek's sixtieth anniversary. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 9-11. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Bibliografija Mlinškovih strokovnih in znanstvenih del. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 15-18. ISSN 0351-3114

Iztok Winkler (1985) Special social interest in forest management in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (26). pp. 161-173. ISSN 0351-3114

Monograph

Marko Accetto (1985) Vpliv rastlinojede divjadi na jelendolske gozdove v Karavankah: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Boštjan Anko (1985) Energijska bilanca celka. Project Report. Univerza Edvarda Kardelja, VTOZD Gozdarstvo Biotehniške fakultete , Ljubljana.

Evgenij Azarov and Marjan Zupančič (1985) Problematika paše v gozdu v Sloveniji: raziskovalna naloga. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič (1985) Več lesa z intenziviranjem gozdne proizvodnje v Sloveniji: nasadne oblike in intenzivnostni načini pridelave lesa zunaj gozda. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Marjana Pavle and Lojze Žgajnar (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, proučevanje bioekološko vrednotenje semenskih sestojev. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1985) Strokovne osnove za pripravo planov občin spominskega območja Žumberak-Gorjanci: karte. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Lojze Čampa (1985) Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v g.e. Mežakla. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Lado Eleršek (1985) Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: izboljšanje kakovosti gozdnega semena in sadik, Šifra 404, raziskave pridelovanja kakovostnih sadik terizdelava kriterijev za določanje kakovosti. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Milan Juvančič and Ivan Žonta (1985) Stanje in možni načini izdelave gozdarskih načrtov in kart v SR Sloveniji. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Anton Kralj (1985) Možnost uporabe računalniških modelov pri načrtovanju in planiranju v gozdnem prostoru: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Anton Kralj and Marko Kovač and Ivan Žonta (1985) Digitalna interpretacija slovenskega prostora: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Vid Mikulič (1985) Površine, lesna zaloga, prirastek in etat po gozdnih gospodarstvih: predstavitev podatkov popisa gozdov 1980. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Milan Piskernik (1985) Developmental trends of forest stands in the Slovene territory. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej (1985) Učinek predvidenega hidroenergetskega sistema na reki Savi na gozd - opredelitev problema. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Ivan Smole (1985) Priprava enotnih kartografskih informacij o naravnih razmerah v gozdnem prostoru SR Slovenije: I. faza: raziskovalna naloga. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Marjan Zupančič and Dušan Mlinšek and Janko Kalan and Jana Lebez and Hojka Kraigher (1985) Korenine gozdnih dreves in njihov pomen v gozdnem ekosistemu: raziskovalna naloga. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ivan Žonta (1985) Razvoj in urejanje vasi na Slovenskem: poselitev v gozdnem prostoru. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

Ivan Žonta (1985) Oblikovne prvine urbanistične zasnove v dolgoročnem planu mesta Ljubljane. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

This list was generated on Fri. 21. Jun. 2024 02:23:22 CEST.