[Sci Vie logo]

Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | F | G | H | J | K | M | P | S | U
Number of items: 25.

A

Marko Accetto (2001) The association Daphno alpinaea - Pinetum nigrae ass. Nova in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 5-39. ISSN 0351-3114

Miha Adamič (2001) Fires in nature and wildlife. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 5-23. ISSN 0351-3114

B

Peter Bachman (2001) Nova zasnova gozdarskega načrtovanja v Švici. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 187-201. ISSN 0351-3114

Franc Batič (2001) Impact of fire on species composition of vegetation in the cases of Karst and Istria in south-west Slovenia: a preliminary report. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 25-38. ISSN 0351-3114

Mojca Bogovič and Zoran Grecs and Hojka Kraigher (2001) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo : strokovni seminar : program in prispevki : nadaljevanje IV. delavnice Javne gozdarske službe, Kostanjevica na Krki, 11. oktober 2001. In: Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo , Kostanjevica na Krki.

Č

Matjaž Čater (2001) Crown defoliation of pedunculate oak (Quercus robur L.) on permanent research plots in the period from 1995-2000. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 41-55. ISSN 0351-3114

F

Franc Ferlin (2001) Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih gozdovih: oblikovanje in analiza kazalnikov: (študija). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

G

Dominika Gornik Bučar and Tatjana Strnad and Bojan Bučar (2001) Influence of MUF resin condensation degree on adhesive bond properties. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 139-155. ISSN 0351-3114

H

Milan Hočevar and Andrej Kobler and Borut Vrščaj and Marjan Poljak and Gal Kušar (2001) Corine karta rabe tal in pokrovnosti Slovenije dCorine land cover phare project Slovenia: Podprojekt: Fotointerpretacija in rezultati: zaključno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

J

Maja Jurc (2001) Influence of forest fires on entomofauna - mostly subcortical, in the Austrian pine monocultures (Pinus nigra Arn.) of Slovene Karst. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 39-64. ISSN 0351-3114

K

Miloš Kecman and Franc Ferlin (2001) Influence of selective thinnings on spatial arrangement and social rank changes of trees in young Black Alder stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 157-185. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler (2001) Spatial model of forest fire danger. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 65-93. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler (2001) Končno poročilo o rezultatih podprojekta "Prostorski model požarne ogroženosti gozdov" : (dopolnjena izdaja). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Kopše and Milan Hočevar (2001) Acquiring of spatial data in forestry with GPS. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 5-31. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (2001) Some trends of state forest management and the economic power of concession holders. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 33-58. ISSN 0351-3114

Janez Krč and Jurij Diaci (2001) Priority estimationion for tending of young forest stands using the multi criteria evaluation method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 59-81. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Maja Jurc and Hojka Kraigher and Tom Levanič and Robert Mavsar and Primož Simončič and Igor Smolej (2001) Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki : zbornik prispevkov. In: V. delavnica Javne gozdarske službe, Mošenik-Kočevska Reka, 9. oktober 2001.

Lado Kutnar and Andrej Martinčič (2001) Vegetation characteristics of some mires and surrounding spruce forest on the Pokljuka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 57-104. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Primož Simončič and Alenka Gaberščik and Andrej Martinčič (2001) Site characteristics of selected mires and surrounding spruce forests on the Pokljuka plateau. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 83-125. ISSN 0351-3114

M

Jurij Marenče and Iztok Winkler (2001) Factors and criteria affecting the choice of Equipment used in extraction of wood in private forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 105-141. ISSN 0351-3114

Jurij Marenče and Iztok Winkler (2001) Utilisation of equipment and economy of work performed by forest owners in their own forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). pp. 127-156. ISSN 0351-3114

P

Boštjan Pokorny and Cvetka Ribarič-Lasnik and Darinka Z. Doganoc and Miha Adamič (2001) Roe deer (Capreolus capreolus L.) kidney as a bioindicator of environmental pollution with heavy metals. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). pp. 143-186. ISSN 0351-3114

S

Anton Schuler (2001) Zgodovinski vidiki gozdarskega načrtovanja na primeru Švice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 203-219. ISSN 0351-3114

Igor Smolej (2001) Gozd in gozdarstvo v Baški grapi. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

U

Mihej Urbančič and Igor Dakskobler (2001) Changes of soil conditions and floristic composition in Black Pine forest (Fraxino orni-Pinetum nigrae) and in the forest of beech and Hairy Alpenrose (Rhododendro hirsuti-Fagetum) after the wildfire. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). pp. 95-137. ISSN 0351-3114

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:11 CEST.