[Sci Vie logo]

Items where Year is 2002

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | F | H | J | K | L | M | Ó | P | R | S | Š | T | U | V | Z
Number of items: 55.

A

Marko Accetto (2002) Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass.nov. and Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae ass. nov. in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 61-89. ISSN 0351-3114

Samar Al Sayegh-Petkovšek and Boštjan Pokorny and Cvetka Ribarič-Lasnik and Jaroslav Vrtačnik (2002) Cd, Pb, Hg AND As IN FRUITING BODIES OF HIGHER FUNGI FROM THE FOREST LANDSCAPE OF THE SALEK VALLEY. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 5-46. ISSN 0351-3114

Ilona Aponyi and Gizella Izsányi and János Sótonyi and Krisztina Varga and Zsolt Vendrei (2002) Distribution of chestnut blight in Hungary and characterization of the Hungarian chestnut blight (Cryphonectria parasitica (murill) barr) strains. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 61-76. ISSN 0351-3114

B

Gregor Božič (2002) Strokovne podlage za pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodrukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Č

Miran Čas and Polona Kalan (2002) Zaključno poročilo projekta "Imisijska obremenjenost gozdov v občini Kamnik". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Katarina Čufar and Vesna Tišler and Željko Gorišek (2002) Archaeological wood and its properties and research potential. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (53). pp. 69-76. ISSN 0570-8966

F

Franc Ferlin (2002) Predlog kazalnikov in zasnove monitoringa biotske pestrosti v Sloveniji : podlage za usklajevanje in usmeritve za nadaljnje delo : (osnutek, verzija 3.5). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin and Mitja Piškur and Darij Krajčič and Matjaž Čater and Marko Kovač and Robert Mavsar and Nikolaj Torelli (2002) Strokovne podlage za vključitev Slovenije v vseevropsko shemo certificiranja gozdov. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

H

David Hladnik (2002) Spatial correspondence between physiographic factors, vegetation and land use in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 47-72. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Ocena prirastka lesne zaloge pri kontrolni vzorčni metodi: verzija - 16. 10. 2002. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar (2002) European forest information scenario model forest inventory data for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar (2002) Analiza osnutkov območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 2001-2010: področje gozdni fondi - metode ugotavljanja, stanje in razvoj. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Milan Hočevar and Andrej Kobler and Gal Kušar and Dragan Matijašič (2002) Referenčne vektorske baze osnovne gozdnogospodarske ureditve kot osnove za predpis vlade. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Forest resource assessment for Slovenia: to the ministerial conference on the protection of forests in Europe, April 2003, Vienna. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar and Robert Mavsar and Marko Kovač (2002) Forest Condition in Slovenia in the Year 2000. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 119-157. ISSN 0351-3114

Miha Humar and Franc Pohleven and Sam Amartey (2002) Copper translocation from preserved wood exposed to wood decay fungi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 159-171. ISSN 0351-3114

J

Klemen Jerina and Miha Adamič and Anton Marinčič and Valentin Vidojevič (2002) Analysis and spatial modelling of red deer (Cervus elaphus L.) habitat of south-western Slovenia in a raster GIS environment. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 7-31. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc (2002) An overview of the history of the chestnut blight epidemic in Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 33-59. ISSN 0351-3114

Maja Jurc (2002) Presoja varstva gozdov v območnih gozdnogospodarski načrtih 2001 - 2010 : (Tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota, Sežana). Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

K

Jaka Klun (2002) Analiza tehnoloških delov gojitvenih načrtov delovišč z žičnim spravilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Milan Jurjavčič (2002) Zagotavljanje varnosti in zdravja na skupnem delovišču pri raziskavah pridobivanje lesa : strokovna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Mirko Medved and Nikica Ogris and Robert Robek (2002) Metodologija spremljanja spravila lesa z žičnim žerjavom. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler (2002) Prostorski model habitata rjavega medveda v Sloveniji : tehnični elaborat v okviru projekta "Ohranjanje ogroženih vrst divjadi". Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler and Milan Hočevar and Gal Kušar (2002) Detection and prediction of spontaneus afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 277-308. ISSN 0351-3114

Marko Kovač (2002) Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač (2002) Izboljšanje intervalnih ocen dendrometrijskih podatkov izmerjenih na stalnih vzorčnih ploskvah s stratifikacijo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Hojka Kraigher (2002) Izdelava predloga provenienčnih območij za potrebe proizvodnje, prometa in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala v Sloveniji: elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher and Dušan Jurc and Polona Kalan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Matej Rupel and Igor Smolej (2002) Beech coarse woody debris characteristics in two virgin forest reserves in Southern Slovenia. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 91-134. ISSN 0351-3114

Nike Krajnc (2002) WP3:Market analysis of biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Matjaž Šlibar (2002) WP2:National and international activities on biomass CHP: country report for Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mitja Zupančič and Dušan Robič and Nina Zupančič and Sašo Žitnik and Tone Kralj and Irena Tavčar and Mojca Dolinar and Ciril Zrnec and Hojka Kraigher (2002) The delimitation of the regions of provenance of forest tree species in Slovenia based on ecological regions. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 73-117. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar and Peter Ódor and Klaas van Dort (2002) Vascular plants on beech dead wood in two Slowenian forest reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 135-153. ISSN 0351-3114

L

Tom Levanič and Primož Oven (2002) Prirastne in anatomske značilnosti rdečega bora (Pinus sylvestris L.), izpostavljenega solem za posipanje cestišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 237-258. ISSN 0351-3114

Borut Likar (2002) The importance of benchmarking in innovation, technological and research processes in the wood industry. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 259-275. ISSN 0351-3114

M

Maria C Manetti and Emilio Amorini and Andrea Cutini (2002) Alternative silvicultural options for chestnut coppice stands: evaluation of sustainability by silvicultural and ecological indicators. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 77-96. ISSN 0351-3114

Dragan Matijašič and Marko Kovač (2002) MCPFE Classification of protected and protective forest areas in Europe. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved (2002) Študije s področja žičnega spravila iz gozdov v lasti RS: raziskovalni projekt: ekspertize. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved and Živan Veselič and Jure Kraigher and Janja Lukan and Dragan Matijašić and Robert Ogrizek and Branko Valjavec and Jaka Klun and Robert Krajnc and Nikica Ogris and Robert Robek and Rok Pisek and Branko Valjavec (2002) Standardi za opravljanje nalog javne gozdarske službe. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ó

Peter Ódor and Klaas van Dort (2002) Beech dead wood inhabiting bryophyte vegetation in two Slowenian forest reserves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 155-169. ISSN 0351-3114

P

Andrej Piltaver and Neven Matočec and Jože Kosec and Dušan Jurc (2002) Macrofungi on beech dead wood in the Slovenian forest reserves Rajhenavski Rog and Krokar. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 171-196. ISSN 0351-3114

R

Edvard Rebula (2002) The effects of forest accessibility, the tree branch quantity and yields of wood on the time taken to fell and process deciduous trees. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 215-235. ISSN 0351-3114

Tomaž Remic and Helena Šircelj and Boris Turk and Franc Batič (2002) Effects of troposphere ozone on wayfaring tree (Viburnum lantana L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). pp. 43-59. ISSN 0351-3114

Robert Robek and Nevenka Bogataj and Jaka Klun and Nike Krajnc and Robert Mavsar and Nikica Ogris and Mitja Piškur and Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek and Boštjan Jež (2002) Variantni izrisi situacije, nivelete in prečnih profilov za protipožarno prometnico Jerusi - OE Postojna eštudija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

S

Zuheir Shater and Hélène Gondard and Emilio Amorini and François Romane (2002) Effect of afforestation by introduced species in the old sweet chestnut (Castanea Sativa Miller) groves of Cevennes, Southern France, on plant species diversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 149-169. ISSN 0351-3114

Š

Milan Šernek (2002) Influence of drying temperature on properties of wood surfaces. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 173-191. ISSN 0351-3114

T

Irena Tavčar and Lado Kutnar and Anton Kralj (2002) Digitalizacija gozdnovegetacijske karte Slovenije v M 1:100.000 : elaborat. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Vesna Tišler and Gabrijela Golob and Vera Rutar (2002) Tannin based flocculants. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 171-189. ISSN 0351-3114

Ferdinand Tokár and Milan Bolvanský (2002) Effects of thinning on growth and productivity of pure and mixed European chestnut stands. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 97-111. ISSN 0351-3114

Ferdinand Tokár and Milan Bolvanský (2002) Growth of half-sib progenies of European chestnut at the pole stand stage. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 113-128. ISSN 0351-3114

Mihael Gabrijel Tomšič and Fouad Al-Mansour and Stane Merše and Andreja Urbančič and Primož Simončič and Nike Krajnc (2002) Dopolnitev proizvodno-emisijskih modelov sektorjev: gozdarstvo, kmetijstvo, odpadki in promet. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tullio Turchetti and Giorgio Maresi and Pierangelo Biagioni (2002) Blight and ink disease as constraint factors in chestnut stands of Mediterranean and Central Europe. Zbornik gozdarstva in lesarstva (68). pp. 129-147. ISSN 0351-3114

U

Mihej Urbančič (2002) Impacts of wildfires on soils in black pine and in pubescent oak forests of the slovenian region Primorje. Zbornik gozdarstva in lesarstva . pp. 7-42. ISSN 0351-3114

V

Anton Velušček and Katarina Čufar (2002) Dendrochronological investigations into the pile-dwelling settlements of the Ljubljana Marshes - the situation in 2001. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (53). pp. 59-67. ISSN 0570-8966

Z

Janja Zule (2002) Characterization methods for wood extractives. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). pp. 193-211. ISSN 0351-3114

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:16 CEST.