[Sci Vie logo]

Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | Č | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | S | Š | U | V | W | Z | Ž
Number of items: 73.

B

DB Baldoni and Coelho, G Coelho, G and RJS Jacques and RMB Silveira and Tine Grebenc and Zaida Ines Antoniolli (2012) Brown rotting fungus closely related to Pseudomerulius curtisii (Boletales) recorded for the first time in South America.. Mycosphere, 3 (5). pp. 533-541. ISSN 20777019

Dalibor Ballian and Faruk Bogunić and Muhamed Bajrić and Davorin Kajba and Hojka Kraigher and Monika Konnert (2012) The genetic population study of Balkan Silver Fir (Abies alba Mill.). Periodicum biologorum : an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885 (114). pp. 55-65. ISSN 0031-5362

Dalibor Ballian and Mirza Dautbašić and Gregor Božič (2012) Comparative indicators of genetic variability and bark beetle infestation intensity in populations of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Folia Forestalia Polonica. Seria A. Leśnictwo (4). pp. 215-222. ISSN 0071-6677

J. J. Bozabalian and Andreja Ferreira (2012) Forest fire prevention alert and suppression : an overview in the Alpine space : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : synthesis (Act.6.2) and regional details (Act.6.1). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič and Lado Kutnar (2012) Genetic Variability of two Fagus sylvatica (L.) Populations in the South-Western Edge of the Panonnian Plain. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8 (1). pp. 75-62. ISSN 1787-064X

Č

Miran Čas (2012) Presoja vpliva adaptacije in izgradnje povezovalne ceste Mislinja - Rogla ne okolje: končno poročilo potencialne primernosti izvedbe projekta v območju Natura 2000. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tina Čebul and Nike Krajnc and Mitja Piškur (2012) Wood biomass from outside forest plantations of fast-growing species. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 19-30. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar and Anton Velušček (2012) Wood from prehistoric pile dwellings at Ljubljansko barje, Slovenia, and its research potential. Les = Wood: revija o lesu in pohištvu, 64 (3-4). pp. 49-56. ISSN 0024-1067

D

Igor Dakskobler and Lado Kutnar (2012) Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

E

Tina Eleršek (2012) The advantages of flow cytometry in comparison to fluorometric measurement in algal toxicity test. Acta Biologica Slovenica, 55 (2). pp. 3-11. ISSN 1854-3073

F

Mitja Ferlan and Primož Simončič (2012) Robust and cost-effective system for measuring and logging of data on soil water content and soil temperature profile. Agricultural Sciences, 03 (06). pp. 865-870. ISSN 2156-8553

G

Željko Gorišek and Katarina Čufar and Aleš Straže (2012) Charac terization of anatomical structure and basic physical pro perties of Velenje xylite. Zbornik gozdarstva in lesarstva (98). pp. 27-38. ISSN 0351-3114

H

David Hladnik and Milan Kobal (2012) Estimating the accuracy of volume tables and volume equations for silver fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (98). pp. 3-14. ISSN 0351-3114

David Hladnik and Laura Žižek Kulovec (2012) Forest area assessment in the Slovenian forest inventory design. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 31-42. ISSN 0351-3114

Miha Humar (2012) Nitkarice : glive, ki rastejo v čopkih na razkrojenem lesu. Les : revija za lesno gospodarstvo, 64 (9/10). p. 309. ISSN 0024-1067

Miha Humar (2012) Žoltorobi rjavopor (Phaeolus schweinitzi) : uporaben tudi za izdelavo pigmentov. Les : revija za lesno gospodarstvo, 64 (1/2). p. 39. ISSN 0024-1067

J

Brigita Jamnik and Mitja Janža and Joerg Prestor and Aleš Smrekar and Urša Vilhar and Branka Bračič-Železnik and Mateja Breg Valjavec (2012) Predlogi za izboljšanje razmer na področju upravljanja vodnih virov. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Viktor Jejčič and Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Proizvodnja in raba čistega rastlinskega olja v Jablah : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Loka pri Mengešu. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tina Jemec and Nike Krajnc (2012) Introduction. In: Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. [s. l.], Ljubljana, I-III.

Dušan Jurc and Marija Kolšek (2012) Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji : priročnik za javno gozdarsko službo. Technical Book. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Maja Jurc and Srdjan Bojovic and Roman Pavlin and Gregor Meterc and Andreja Repe and Danijel Borkovič and Dušan Jurc (2012) Biodiversity of saproxylic beetles of pine forests in Slovenia with emphasis on Monochamus species. Saproxylic beetles in Europe : monitoring, biology and conservation (137). pp. 23-32. ISSN 0353-6025

K

Matija Klopčič and Andrej Bončina (2012) A century long dynamics of silver fir population in mixed silver fir-european beech forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 43-54. ISSN 0351-3114

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Normativ sečnje z motorno žago 2012 - metode dela in osnovne analize : delovno gradivo za 7. sestanek stalne strokovne skupine z pripravo predlogov normativov gozdarskih del. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun and Robert Robek and Boštjan Košir (2012) Izdelava normativov za sečnjo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov z motorno žago : delovno gradivo stalne strokovne skupine za pripravo normativov gozdarskih del k osnutku predloga normativne sečnje z motorno žago 2012. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Mitja Ferlan and Milan Kobal and Tom Levanič and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2013 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač and Lado Kutnar and Boštjan Mali and David Hladnik (2012) Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema : zaključno poročilo o rezultatih cilnega raziskovalnega projekta V4-1070. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2012. Other. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin : situation report on forest biomass use in Mediterranean region. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec (2012) Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources : interim technical implementation report (IR) : period covered from 01/05/11 to 31/10/12. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tina Jemec and Mitja Piškur and Janez Petek (2012) Slovenia. UNSPECIFIED, Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl (2012) Ogrevanje rastlinjakov z lesnimi sekanci : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Novo mesto. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se ogrevamo z lesom : prijazno okolju - neodvisno - lokalno : Ljubljana. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Raba lesnih sekancev v podjetju : prijazno okolju - neodvisno - konkurenčno : Ljubljana. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) PROFORBIOMED: promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin eprogress report 3: submited version: period from 2012-03-01 to 2012-08-31. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Dejan Kulijer and Damjan Vinko and Magnus Billqvist and Jan Joost Mekkes (2012) Contribution to the knowledge of the Odonata fauna of Bosnia and Herzegovina – Results of the ECOO 2012. Natura Sloveniae, 14 (2). pp. 24-39. ISSN 1580-0814

Lado Kutnar (2012) Gozdnovegetacijske razmere v izbranih testnih območjih na Primorskem in v Pomurju. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar and Mateja Cojzer and Milan Kobal and Ljuban Cenčič and Primož Simončič (2012) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Selnica : delavnica Javne gozdarske službe. Other. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

L

Lisjak, Klemen (2012) Method for adding an enological product to grapes within a wine press during pressing process. WO 2012/128727 A1.

M

Mira Mihelič and Miha Krofel (2012) New records of the golden jackal (Canis aureus L.) in the upper Soča valley, Slovenia. Natura Sloveniae, 14 (2). pp. 51-63. ISSN 1580-0814

Nataša Mori and Claude MEISCH (2012) Contribution to the knowledge on the distribution of Recent free-living freshwater ostracods (Podocopida, Ostracoda, Crustacea) in Slovenia. Natura Sloveniae, 14 (2). pp. 5-22. ISSN 1580-0814

O

Nikica Ogris (2012) Prognostic fundamentals for forest protection in Slovenia. Scientific Book. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

I. Olariaga and Tine Grebenc and I. Salcedo and M. P. Martin (2012) Two new species of Hydnum with ovoid basidiospores: H. ovoideisporum and H. vesterholtii. Mycologia, 104 (6). pp. 1443-1455. ISSN 0027-5514

Lea Orožen and Katarina Vogel Mikuš and Matevž Likar and Marijan Nečemer and Peter Kump and Marjana Regvar (2012) Elemental composition of wheat, common buckwheat, and tartary buckwheat grains under conventional production. Acta biologica slovenica, 55 (2). pp. 13-24. ISSN 1408-3671

P

Franc Pohleven (2012) Rdečkasta trhlenka - okras naših gozdov. Les : revija za lesno gospodarstvo, 64 (7/8). p. 266. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2012) Širokolistke : spremljevalke strohnelega lesa posamično ali šopasto. Les : revija za lesno gospodarstvo, 64 (3/4). p. 83. ISSN 0024-1067

Franc Pohleven (2012) Pozemska roža - nenavadna goba naših gozdov. Les : revija za lesno gospodarstvo, 64 (11/12). p. 356. ISSN 0024-1067

Bernd Poinsitt (2012) Biomass trade centre II : work package 2 : promotion of new investments in wood biomass production. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tomaž Poje and Matjaž Durič and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava "Jezera" : Murska Sobota. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje and Nike Krajnc and Tine Premrl and Tina Jemec (2012) Oljarna Berce : trajno - neodvisno - lokalno : Mokronog. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tomaž Poje and Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Bioplinska naprava Organica Arnuš 1 : bioplinska naprava na kmetiji : Destrnik. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Boštjan Pokorny and Klemen Jerina and Ida Jelenko (2012) Reliability of macroscopic (ocular) assessment of the age of red deer (Cervus elaphus L.) in Slovenia: validation by counting annuli in tooth cementum. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 3-18. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek and Tom Levanič (2012) Multiple tree-ring parameters from Pinus nigra (Arnold) and their climate signal. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). pp. 15-25. ISSN 0351-3114

Tine Premrl and Nike Krajnc (2012) Daljinsko ogrevanje na lesne sekance : okolju prijazno - lokalno - konkurenčno : Lenart. Manual. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Peter Prislan and Gerald Koch and Uwe Schmitt and Jožica Gričar and Katarina Čufar (2012) Cellular and topochemical characteristics of secondary changes in bark tissues of beech (Fagus sylvatica). Holzforschung: International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood, 66 (1). pp. 131-138. ISSN 0018-3830

Carolina Pugliese and Marjeta Čandek-Potokar (2012) Determination of volatile compounds in dry-cured ham "Kraški pršut". Project Report. Kmetijski inštitut Slovneije , Ljubljana.

S

Primož Simončič and Matjaž Čater and Mitja Ferlan and Lado Kutnar and Tom Levanič and Nikica Ogris and Matej Rupel and Iztok Sinjur and Mitja Skudnik and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik and Marija Kolšek and Andrej Breznikar (2012) Regional reports on extreme abiotic/biotic occurrences and extreme fires : Slovenia : [MANFRED - Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risk]. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Skudnik and Laura Žižek Kulovec and Vida Papler-Lampe and Marija Kolšek and Boštjan Košiček and Marko Lekše and Andrej Breznikar (2012) Second level analysis on extreme events ewindthrow Jelovica and Črnivec, fire Šumka, Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

David Stanković and Teo Delić (2012) Morphological evidence for the presence of the Danube Crested Newt, Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903), in Slovenia. Natura Sloveniae, 14 (1). pp. 23-29. ISSN 1580-0814

Matija Stergar and Danijel Borkovič and Jože Hiršelj and Irena Kavčič and Miha Krofel and Miha Mrakič and Rajko Troha and Uroš Videmšek and Blaž Vrčon and Klemen Jerina (2012) Estimation of wild ungulate densities with a combined method of pellet group counting and removal data. Other. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire , Ljubljana.

MA Sulzbacher and Tine Grebenc and RJS Jacques and ZI Antoniolli (2012) Ectomycorrhizal fungi from southern Brazil – a literature-based review, their origin and potential hosts. Mycosphere, 4 (1). pp. 61-95. ISSN 20777019

Š

Vid Švara (2012) The westernmost Slovenian record of Common Glider Neptis sappho (Pallas, 1771) (Lepidoptera: Rhopalocera).. Natura Sloveniae, 14 (2). pp. 72-73. ISSN 1580-0814

U

Aleš Ugovšek and Milan Šernek (2012) Curing of commercial phenol-formaldehyde adhesives. Les : revija za lesno gospodarstvo, 64 (11/12). pp. 321-326. ISSN 0024-1067

V

Anton Velušček and Tjaša Tolar and Katarina Čufar (2012) Archaeobotanical investigations at the pile-dwelling site Stare gmajne, dated on the basis of wood investigations. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 64 (5). pp. 106-115. ISSN 0024-1067

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič and Mitja Ferlan and Maarten De Groot and Milan Kobal and Lado Kutnar and Mitja Skudnik and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projektne naloge : po pogodbi štev. 2330-12-85-004. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Rudi Verovnik (2012) Contribution to the knowledge of the spring butterfly fauna of the Republic of Macedonia (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). Natura Sloveniae, 14 (2). pp. 39-50. ISSN 1580-0814

W

Yafeng Wang and Katarina Čufar and Dieter Eckstein and Eryuan Liang (2012) Variation of maximum tree height and annual shoot growth of Smith fir at various elevations in the Sygera mountains, Southeastern Tibetan Plateau. PloS one, 64 (3-4). pp. 1-9. ISSN Y506-0087

Marjana Westergren and Kristjan Jarni and Robert Brus and Hojka Kraigher (2012) Implications for the use of forest reproductive material of common ash (Fraxinus excelsior L .) in Slovenia based on the analysis of nuclear microsatellites. Šumarski list (5/6). pp. 263-271. ISSN 0373-1332

Marjana Westergren and Hojka Kraigher (2012) Molekbase : user friendly system for storing, filtering and converting population molecular data. Folia biologica et geologica (1/2). pp. 79-82. ISSN 1855-7996

Z

Simon Zidar and Aja Zamolo and Tina Mihelič and Jasmina Kotnik (2012) First Slovenian record of a nursery colony of Natterer's bats Myotis nattereri (Kuhl, 1817) in a tree. Natura Sloveniae, 14 (2). pp. 77-79. ISSN 1580-0814

Ž

Laura Žižek Kulovec and Daniel Žlindra and Milan Kobal and Primož Simončič (2012) Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za področje "Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo" (LULUCF): končno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

This list was generated on Sat. 15. Jun. 2024 02:23:08 CEST.