[Sci Vie logo]

Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | Č | D | G | H | J | K | L | M | O | P | Š | T | U | V | Ž
Number of items: 46.

B

Helena Baša Česnik and Špela Velikonja Bolta Vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih v obdobju 2001-2009. Technical Book. Kmetijski inštitut Slovenije.

Franc Batič Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitskimi lišaji -I.. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Janez Božič and Lado Eleršek and Stana Hočevar and Vid Mikulič and Jože Grzina URP: Optimalna proizvodnja pridobivanja in predelave lesa: šifra: UPR 05-4522. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Č

Lojze Čampa and Evgenij Azarov Prostorska analiza negozdnih površin: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Martin Čokl Poraščeni pašniki v Cerkniško - Loški dolini: predhodna inventarizacija. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije , Ljubljana.

Janez Čop Biološka in tehnična zaščita gozda pred škodami po veliki divjadi. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Matjaž Čop and Milan Šernek Curing and properties of spruce bark tannin-based foams. In: Gozd in les : gozd in les - certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu : znanstveno srečanje , 30. maj 2013 , Gozdarski inštitut Slovenije Ljubljana.

Nataša Čuk and Matjaž Kunaver and Edita Jasiukaityté Grojzdek and Sergej Medved Liquefaction of wood using ultrasound and production of particleboards using adhesive mixtures with added liquefied wood. In: Gozd in les : gozd in les - izjemni znanstveni dosežki in učinki : znanstveno srečanje, 21. maj 2012, Ljubljana.

D

Jurij Diaci and Dušan Roženbergar and Thomas A. Nagel Coexistence of silver fir and beech in the Dinaric Alps : implications for conservation and management of silver fir. Zbornik gozdarstva in lesarstva (91). pp. 59-74. ISSN 0351-3114

Andrej Dobre and Borut Bitenc and Janja Albreht Naravne danosti za načrtovanje in gradnjo gozdnih cest v Sloveniji: raziskovalna naloga. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

G

Dominika Gornik Bučar and Miran Merhar and Bojan Gospodarič Influence of Tool Wear on the Quality of the Newly Formed Surface in the Drilling of Wood Composites. In: Wood is good - user oriented material, technology and design Ambienta 2013, 18. oktober 2013, Zagreb.

H

Milan Hočevar Forest inventory training course. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Miha Humar Neopazna skledica prva osvoji pogorišča. Les : revija za lesno gospodarstvo, 64 (6). p. 213. ISSN 0024-1067

J

Milan Juvančič Ocena stanja in izbira postopkov izdelave in vzdrževanje temeljnega gozdarskega načrta: letno poročilo o raziskovalnem delu za leto 1986. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

K

Mirko Kariž and Manja Kitek Kuzman and Milan Šernek The effect of heat treatment on the withdrawal capacity of screws in spruce wood. Bioresources, 8 (3). pp. 4340-4348. ISSN 1930-2126

Manja Kitek Kuzman and Mirko Kariž and Martina Zbašnik Senegačnik Timber passive house technologies of Slovenian contemporary architecture. In: 57th International Convention of Society of Wood Science and Technology, 23-27 junij, 2014, Zvolen, Slovakia.

Manja Kitek Kuzman and Milan Šernek and Mirko Kariž Design and Manufacturing of Organic Shape Furniture. In: Wood is good - user oriented material, technology and design Ambienta 2013, 18. oktober 2013, Zagreb.

Boštjan Košir Razvoj in promocija gozdarskega zgibnega traktorja Woody New. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Boštjan Košir and Mirko Medved and Jernej Ude Pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih SR Slovenije: raziskovalna naloga. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Marko Kovač Usklajevanje mednarodne metodologije za spremljanje stanja gozdov - mednarodni program sodelovanja "Gozd" (ICP Forest): zaključni elaborat projekta. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač Klasifikacija in vrednotenje primernosti strukture gozdov za načrtovanje trajnostnega večnamenskega (multifunkcionalnega) in sonaravnega gospodarjenja z njimi. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jože Kropivšek and Matej Jošt Financial analysis of Slovenian wood industry. In: WoodEMA. Visegrad innovations INNOVATION AS THE SOURCE OF VALUES IN THE FORESTRY, WOOD PROCESSING AND FURNITURE MANUFACTURING, 2013, Częstochowa.

L

Boštjan Lesar and Miha Humar and Primož Oven Dejavniki naravne odpornosti lesa in njegova trajnost. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 60 (11/12). pp. 408-414. ISSN 0024-1067

Tom Levanič and Katarina Čufar and Martin Zupančič Silver fir and spruce tree-ring chronologies in Slovenia. Les : revija za lesno gospodarstvo, 47 (9). pp. 259-261. ISSN 0024-1067

M

Vid Mikulič Oblikovanje in koriščenje skupnih zbirk podatkov - računalniška obdelava podatkov za potrebe izdelovanja območnih gozdnogospodarskih načrtov. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Tanja Mrak and Jožica Gričar and Peter Železnik and Hojka Kraigher Anatomical-morphological identification of fine roots of the common European tree species. In: The 1st Annual Meeting of COST Action FP1305 Biolink, 5.-6.11.2014, Reading, UK.

Tanja Mrak and Zdenka Šlejkovec and Zvonka Jeran and Franc Batič Arsenate and phosphate relationships during the uptake in lichens. In: 6th Slovenian Symposium on Plant Biology with international participation, 11.-12.9.2014, Hoče, Slovenia.

Tanja Mrak and Peter Železnik and Jožica Gričar and Hojka Kraigher Towards fine root identification key of common tree species. In: 6 th Slovenian Symposium on Plant Biology with international participation, 11.-12.9.2014, Hoče, Slovenia.

O

Primož Oven and Ida Poljanšek and Viljem Vek Pinosylvins as valuable bioactive compounds in the wood of pines. In: Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu, Znanstveno srečanje Gozd in les, 19. maj 2015, Ljubljana.

P

Jože Pintar Erozija tal in hudourniki v Sloveniji: iskustva in pomanjkljivosti. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Milan Piskernik Poročilo o študijskem potovanju po ZDA: od 30. IV. do 27. IX. 1963. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

Mitja Piškur and Mirko Medved Predlog spremljave strukture in vrednosti gozdnih lesnih sortimetnov (GLS). Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Franc Pohleven Veliki lovkar - nenavadna smrdeča goba. Les : revija za lesno gospodarstvo, 61 (11/12). p. 472. ISSN 0024-1067

Simon Poljanšek and Primož Oven and Risto Jalkanen and Tom Levanič Needle trace method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). pp. 3-12. ISSN 0351-3114

Pavel Pori and Aljaž Vilčnik and Boris Orel and Marko Petrič The influence of water content in spruce wood on the quality of hydrothermal deposition of TiO2 on surface of a wooden substrate. In: Gozd in les : gozd in les - certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu : znanstveno srečanje , 30. maj 2013 , Gozdarski inštitut Slovenije Ljubljana.

Peter Prislan and Nike Krajnc and Mitja Piškur Kakovost pelet na slovenskem trgu 2015. Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Š

Maja Škulj Spominski park v Kamniški Bistrici. Technical Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

T

Vlado Tregubov Gozdno gojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Nanos: Gozdno gospodarstvo Postojna. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani , Ljubljana.

Matevž Triplat and Nike Krajnc Network analysis of biomass supply chain in Slovenia. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

U

Aleš Ugovšek and Matjaž Pavlič and Marko Petrič and Milan Šernek Influence of temperature and curing time on surface and chemical properties of a coating made of liquefied wood. In: Gozd in les : gozd in les - izjemni znanstveni dosežki in učinki : znanstveno srečanje, 21. maj 2012, Ljubljana.

Aleš Ugovšek and Milan Šernek Monitoring of curing of liquefied wood and bonding of wood with liquefied wood. In: Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu, Znanstveno srečanje Gozd in les, 19. maj 2015, Ljubljana.

Mihej Urbančič Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v gozdnogospodarski enoti Cerkno: fitocenološki elaborat. Other. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti.

V

Tinca Volk Prva ocena stanja v kmetijstvu v letu 2014: jesensko poročilo. Project Report. Kmetijski inštitut Slovenije. (Submitted)

Ž

Vesna Žepič and Aleš Hančič and Ida Poljanšek and Primož Oven Properties of dried micro- and nanofibrillated cellulose. In: Gozd in les : gozd in les - certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu : znanstveno srečanje , 30. maj 2013 , Gozdarski inštitut Slovenije Ljubljana.

Mojca Žlahtič and Nejc Thaler and Miha Humar Selected properties of one hundred year old beech wood. In: Znanstveno srečanje Gozd in les: certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu, 30. maj 2013, Ljubljana.

Ivan Žonta Parkovni gozdovi Ljubljane. Project Report. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo , Ljubljana.

This list was generated on Wed. 4. Oct. 2023 02:23:03 CEST.