[Sci Vie logo]

Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | Č | D | F | G | H | J | K | L | M | P | R | T | V
Number of items: 39.

A

Miha Adamič and Andrej Kobler and Klemen Jerina (2000) Strokovna izhodišča za gradnjo ekoduktov za prehajanje rjavega medveda (Ursus arctos) in drugih velikih sesalcev preko avtoceste (na odseku Vrhnika-Razdrto-Čebulovica) ekončno poročilo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire , Ljubljana.

Boštjan Anko (2000) The role of forests in biodiversity conservation on the landscape level - some starting points for landscape ecological typifying. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 183-198. ISSN 0351-3114

B

Andrej Bončina (2000) A comparison of stand structure and plant species composition between virgin forest remnants and managed forests, and result considerations with regard to forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 153-181. ISSN 0351-3114

Andrej Bončina (2000) The principle of sustainability in the forestry planning. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 279-312. ISSN 0351-3114

Č

Miran Čas (2000) Ohranjanje habitatov ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali v gozdnih ekosistemih - gozdne kure - divji petelin ezaključni elaborat. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: zaključno delo. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom za leto 1999. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miran Čas (2000) Pregled rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji v letih 1999 in 2000 ter analiza ogroženih rastišč: elaborat s tekstom: fazno poročilo za leto 2000 - mejnik II. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

Katarina Čufar and Tom Levanič (2000) Dendrochronology as a method for dating wood. RES.: publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije. Dela (4). pp. 31-37. ISSN 0354-2297

Katarina Čufar and Martin Zupančič (2000) Wood identification in objects of cultural heritage. RES.: publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije (4). pp. 48-52. ISSN 0354-2297

D

Igor Dakskobler and Mihej Urbančič and Andrej Wraber (2000) Fir-beech forest with hairy alpenrose (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) on the Trnovski gozd plateau (Western Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 5-52. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci (2000) The inclusion of the concept of biodiversity in silvicultural practice. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 279-312. ISSN 0351-3114

Jurij Diaci and Uroš Kolar (2000) Umerjanje objektiva "ribje oko" za fotografijo hemisfere. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 5-25. ISSN 0351-3114

F

Andreja Ferreira (2000) Methodology for the assessment of the impacts of encroachment upon forest and forest landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 171-207. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2000) Landscape-ecological assesment of forest vulnerability. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 161-198. ISSN 0351-3114

G

Dominika Gornik Bučar and Sergej Medved (2000) Determination of free formaldehyde released in wood-based material. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 27-46. ISSN 0351-3114

Zoran Grecs and Hojka Kraigher (2000) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo: od sestoja do sadike. In: IV. delavnica Javne gozdarske službe, Rogla, 26. - 27. september 2000, Rogla.

Katarina Groznik Zeiler (2000) Landscape structure and biodiversity. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 199-229. ISSN 0351-3114

H

Miroslav Harapin and Maja Jurc (2000) Raziskava pomembne entomofavne hrastovih gozdov Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 75-93. ISSN 0351-3114

Miha Humar and Marko Petrič (2000) Ethanolamine iin impregnated wood. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 143-159. ISSN 0351-3114

J

Maja Jurc and Janez Titovšek (2000) Bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega varstva gozdnih ekosistemov: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega dela na področju ciljnih raziskovalnih programov (CRP). Technical Report. Gozdarski inštitut Slovenije.

K

Teja Koler-Povh and Kristjan Jarni (2000) Pregled objavljenih del raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije v letih 1999 in delno 2000 po tipologiji COBISS: študija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Teja Koler-Povh and Robert Krajnc (2000) Analiza publicistične dejavnosti raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenijev obdobju 1993-1999 po klasifikaciji IUFRO študija. Other. Gozdarski inštitut Slovenije.

Ivan Kos (2000) Some characteristics of animal biodiversity of Slovene forest. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 95-117. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir (2000) Primerjava rezultatov modela poškodb drevja v sestoju zaradi pridobivanja lesa in rezultatov terenskih opazovanj. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 53-86. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir and Robert Robek (2000) Characteristics of the stand and soil damage in cut-to-lenght thinning on the Žekanc working site (SW Slovenia). Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 57-115. ISSN 0351-3114

Darij Krajčič (2000) Ratio between potential and yields in Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 95-119. ISSN 0351-3114

Janez Krč (2000) Selecting a wood transportation route with GIS technology. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 49-73. ISSN 0351-3114

Gal Kušar and Milan Hočevar (2000) Phototrerrestrial inventory method. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 117-148. ISSN 0351-3114

L

Tom Levanič and Katarina Čufar (2000) Dendrochronological dating of wooden objects in Slovenia. RES.: publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije (4). pp. 38-47. ISSN 0354-2297

M

Brina Malnar and Milan Šinko (2000) Attitudes on forests in a Slovenian public opinion survey in 1998. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). pp. 149-169. ISSN 0351-3114

P

Mirko Perušek (2000) Birds of forest succession in the abandoned Kumrova vas in the Kočevje region. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 137-152. ISSN 0351-3114

Janez Pirnat (2000) Solitary trees as stepping stones in an agricultural landscape. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 231-254. ISSN 0351-3114

Katja Poboljšaj (2000) Significance of forests for the conservation of biodiversity of amphibians (Amphibia) in the planned Kočevsko-Kolpa regional park. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 119-136. ISSN 0351-3114

Johannes Prügger and Boštjan Surina and Helmut Mayrhofer (2000) The lichens of the Ždrocle forest reserve. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 7-25. ISSN 0351-3114

R

Dušan Robič (2000) Different understanding and meaning of biodiversity in ecology and phytocoenology in particular. Zbornik gozdarstva in lesarstva (63). pp. 47-93. ISSN 0351-3114

T

Vesna Tišler and Matjaž Pavlič (2000) Hardwood polyoses. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 121-142. ISSN 0351-3114

V

Anton Velušček and Katarina Čufar and Tom Levanič (2000) Parte-Iščica, archaeological and dendrochronological investigations. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (51). pp. 83-107. ISSN 0570-8966

Natalija Vidergar-Gorjup and Andrej Strniša and Franc Batič (2000) Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) damage in the Zasavje district of Slovenia evaluated by two methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). pp. 27-47. ISSN 0351-3114

This list was generated on Tue. 23. Jul. 2024 02:23:17 CEST.